Nieuws

Jalo Beheer volgt wijzigende wetgeving steeds op de voet en zorgt ervoor dat alle VME's onder haar beheer in orde zijn met hun verplichtingen. De laatste maanden zijn er echter opvallende (en dure) verplichtingen voor elke VME bijgekomen. Zo werden het GDPR dossier en het reglement van interne orde plots verplicht voor elke VME. Gezien wij een correct en strikt beheersbeleid voeren (alles volgens het boekje) heeft Jalo Beheer onmiddellijk alles in het werk gesteld om tijdig en correct deze verplichte documenten voor elke VME samen te stellen. Een hele boterham zo bleek… Al onze goede bedoelingen ten spijt, mochten wij al heel wat tegenwind ervaren van onze mede-eigenaars die op het einde van de rit hiervan natuurlijk wel de rekening gepresenteerd krijgen. (Extra prestaties die met wijzigende wetgeving te maken hebben, kunnen nooit in het standaard beheersloon inbegrepen zijn). Nochtans leverden wij ook heel wat inspanningen om onze mede-eigenaars correct en tijdig hierover te informeren en verwittigen. Zo werd er door ons een informatiebrochure uitgeschreven speciaal voor onze klanten, werden alle documenten gepubliceerd op het eigenaarsplatform en deden wij al informatieve mailings om iedereen op voorhand te verwittigen. (De informatiebrochure werd ondertussen wel verplaatst naar de afgeschermde eigenaarszone gezien dit document onderhevig bleek aan plagiaat. U als klant van Jalo Beheer kan deze nog steeds downloaden onder ‘mijn documenten’.) Op 25 oktober 2018 werden alle syndici door haar beroepsfederatie CIB via een mailing nogmaals ingelicht over haar verantwoordelijkheden en de kosten die hiermee gepaard gaan. Het bericht willen wij graag delen met onze klanten gezien hierin de visie van de syndicus, de wetgever en de beroepsfederatie nogmaals duidelijk wordt uitgeschreven. Wij hopen hiermee dan ook nogmaals elke mede-eigenaar duidelijk geïnformeerd te hebben en durven hiermee te hopen op het einde van deze discussies over de kosten van GDPR en RIO. Gezien het artikel beschikbaar is op een afgeschermd stukje op de website van het CIB, hebben wij het artikel hieronder geplakt. Indien u hier nog vragen over heeft, zijn wij uiteraard beschikbaar. Uw syndicus. Jalo Beheer