Wij hebben een vermoeden dat er een datalek is binnen de VME. Waar moeten wij dit melden?

Datalek binnen de VME: waar melden?

Wij hebben een vermoeden dat er een datalek is binnen de VME. Waar moeten wij dit melden?

Om te zorgen voor een éénduidig beleid binnen de VME en om te voorkomen dat datalekken die wel gemeld hadden moeten worden, dat niet worden en dat datalekken die niet gemeld hoeven te worden, dat wel worden, heeft de Gegevensverwerker van de VME ervoor gekozen de meldingen centraal te laten verlopen via de “DPO” of “Data Protection Officer”, wat een nieuwe functie is opgelegd door de GDPR-wetgeving.

In de praktijk neemt binnen de organisatie van syndicus Jalo Beheer de afgevaardigde COO of Algemeen Directeur deze rol van DPO op zich.

De COO (en DPO) van Jalo Beheer is te bereiken via de algemene coördinaten van de syndicus beheer@jalo.be. Elke melding kan via deze coördinaten worden ingediend ter attentie van de DPO.