Zullen er extra kosten gepaard gaan om de VME in orde te stellen met de GDPR wetgeving?

Extra kosten voor de VME door GDPR?

Zullen er extra kosten gepaard gaan om de VME in orde te stellen met de GDPR wetgeving?

Ja, helaas wel.

Om uw VME ‘GDPR Compliant’ te maken dient er heel wat werk verricht te worden, en dit zowel éénmalig voor de aanleg (opstart) van het GDPR Compliancy Dossier, als voor het verplicht onderhouden ervan.

Al deze ‘extra inspanningen’ die de syndicus als Verwerker van de gegevens voor de VME dient te leveren vallen niet onder het standaard takenpakket van de syndicus en zijn dus bijgevolg onderhevig aan een extra vergoeding.

Gezien de grootte-orde van de meerprestaties en de ermee gepaard gaande verantwoordelijkheden zijn dit de tarieven waarvan de syndicus genoodzaakt is om ze als extra prestaties aan te rekenen aan de VME.