Wat gebeurt er als de VME niet het nodige heeft gedaan om te voldoen aan de GDPR wetgeving?

Wat als de VME niet in orde is met de GDPR?

Wat gebeurt er als de VME niet het nodige heeft gedaan om te voldoen aan de GDPR wetgeving?

Al wie persoonsgegevens verwerkt, dient GDPR wetgeving te volgen op straffe van boete en dit vanaf 25/05/2018.

EU burgers die zich gedupeerd voelen kunnen klacht indienen bij de GBA = de Gegevensbescherminsautoriteit. Deze laatste kan ook effectief boetes opleggen (aan de VME, niet aan haar syndicus) en dit in tegenstelling tot de vroegere “Privacy Commissie” die dat niet kon.

Vanaf 25/05/2018 kan de VME onderworpen worden aan controle-audits van de GBA. Deze controles zullen plaatsvinden in het kantoor van de syndicus waar de syndicus als gegevensverwerker en vertegenwoordiger van de VME de nodige documenten zal dienen voor te leggen waaruit blijkt dat de VME in orde is met zijn verplichtingen omtrent GDPR.