Het reservefonds voor mede-eigenaars

Het reservefonds voor mede-eigenaars - Jalo Beheer

Het reservefonds voor mede-eigenaars

Ben je eigenaar van één of meerdere appartementen? Dan is de kans groot dat je vroeg of laat in aanraking komt met een aantal zware kosten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.

Om te vermijden dat je deze zware kosten in één keer moet neerleggen, maken tal van verenigingen van mede-eigenaars gebruik van een reservefonds.

Hieronder vertellen we je concreet wat een reservefonds juist inhoudt, of zo’n reservefonds verplicht is en wat ermee gebeurt van zodra je je appartement verkoopt.

Wat is een reservefonds?

Een reservefonds is een vrijblijvende spaarpot die mede-eigenaars kunnen opbouwen om grote herstellings- of renovatiewerken aan het gebouw voor te financieren.

Een aantal voorbeelden van grote herstellings- en renovatiewerken zijn:

  • de renovatie van de lift;
  • de aanleg van een nieuw dak;
  • de vernieuwing van de gevel.

Hoe verschilt het reservefonds van het periodiek werkkapitaal?

In tegenstelling tot wat sommige mede-eigenaars denken, wordt het periodiek werkkapitaal enkel en alleen gebruikt om terugkerende uitgaven te bekostigen, zoals bijvoorbeeld:

  • de verwarmings- en verlichtingskosten van de gemene delen;
  • de beheerskosten voor de syndicus;
  • kleine herstellingskosten, zoals de vervanging van een lamp in de inkomhal.

Daarnaast wordt het periodiek werkkapitaal berekend op basis van de jaarbegroting waarin alle (jaarlijks) terugkerende werkingskosten van de VME zijn opgenomen.

Grote, éénmalige of uitzonderlijke kosten horen hierin niet thuis en dienen steeds ‘apart’ gefinancierd te worden.

Indien de VME over een reservefonds beschikt, kan dit natuurlijk een grote hulp zijn om deze grotere kosten mee te betalen.

Beschikt de VME niet over een reservefonds, dan kunnen eigenaars plots geconfronteerd worden met extra bijdragen die zij moeten storten, hoewel zij hier misschien niet echt op hadden gerekend.

Is een reservefonds verplicht?

Zoals hierboven reeds aangegeven, is een reservefonds op dit moment nog niet verplicht.

Hier komt weliswaar vanaf 1 januari 2019 verandering in. Vanaf dan gaat namelijk de hervorming van het appartementsrecht van kracht en wordt het reservefonds verplicht voor alle verenigingen van mede-eigenaars waarvan hun mede-eigendom 5 jaar geleden of nog eerder is opgeleverd.

Enkel wanneer ⅘-meerderheid tijdens een algemene vergadering beslist om dit reservefonds toch niet op te richten, kan hiervan worden afgeweken.

De verplichting van het reservefonds werd door de Kamer van Vertegenwoordigers in het leven geroepen omdat er vandaag de dag nog verschillende appartementsgebouwen zijn waarbij verschillende mede-eigenaars over onvoldoende budget beschikken om grote herstellings- of renovatiewerken te financiëren.

Wanneer dit voorvalt en er dus onvoldoende geld voorhanden is, kunnen gebouwen niet naar behoren worden hersteld of gerenoveerd.

Snel en conflictloos handelen om het wooncomfort van de mede-eigenaars te bewaren, staat centraal bij de komst van het verplichte reservefonds.

Hoeveel bedraagt het bedrag voor het reservefonds?

De syndicus zal aan de algemene vergadering een aantal voorstellen formuleren rond het bedrag voor het reservefonds:

  • Zo zal zij enerzijds een voorstel formuleren om het wettelijke minimum van 5 procent op basis van de normale jaarbegroting te storten;
  • en zal zij anderzijds een (hoger) voorstel formuleren op basis van een al meer gedetailleerde afschrijvingstabel met de te verwachten, maar buitengewone kosten.

Het is vervolgens aan de algemene vergadering om een keuze te maken uit deze voorstellen of zelf een ander voorstel rondom het reservefonds te formuleren.

Wat gebeurt er met het reservefonds bij de verkoop van je appartement?

Het reservefonds blijft eigendom van de vereniging van mede-eigenaars. Dit wil dus zeggen dat je bij de verkoop van je appartement de bijdragen aan het reservefonds niet krijgt teruggestort, maar dat deze worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Hetzelfde geldt als jij een bestaand appartement koopt waar er een reservefonds is opgebouwd.

Dit is dus een belangrijk gegeven om rekening mee te houden bij de bepaling van de aankoopprijs van een appartement (of garage).