Hoe bepaalt Jalo Beheer als syndicus haar tarieven?

Een groot deel van onze taken valt onder het basistarief dat wij aanrekenen als syndicus. Voor welke taken vragen wij een extra vergoeding? Ontdek het hier!

Hoe bepaalt Jalo Beheer als syndicus haar tarieven?

Ben je geïnteresseerd in Jalo Beheer als syndicus, maar ben je vooral ook benieuwd naar onze tarieven?

In onderstaand artikel geven we je wat meer uitleg over hoe wij onze tarieven als syndicus opdelen.

Zo zal je zien dat er enerzijds bepaalde kosten zijn die inbegrepen zijn in het basistarief dat wij als Jalo Beheer aanbieden, en dat er anderzijds bijkomende kosten kunnen opduiken voor onder meer beheerstaken die niet tot de standaardtaken van de syndicus behoren.

Ons basistarief als syndicus: wat je moet weten

Ons basistarief als syndicus is afhankelijk van de aanwezigheid van staanplaatsen of garages in het gebouw:

Je bent eigenaar in een gebouw zonder staanplaatsen of garages?

Wanneer je eigenaar bent van een gebouw zonder staanplaatsen of garages, dan rekenen wij aan de vereniging voor mede-eigenaars (VME) enkel een forfaitair bedrag aan per maand voor het beheer van gans het gebouw.

Dit forfaitair bedrag heeft betrekking op alle appartementen, handelspanden, studio’s, eventueel woningen, bergingen, enz..

Je bent eigenaar in een gebouw met staanplaatsen of garages?

Het beheer van kleine kavels – lees: staanplaatsen en garages – maakt geen deel uit van ons basistarief als syndicus. Dit omdat de administratie die gepaard gaat met het beheer van elk kavel (groot of klein), een zeer intensieve en tijdrovende bezigheid is.

We rekenen hiervoor als syndicus dus een extra vergoeding aan.

Wel geven we een fikse korting op deze vergoeding, indien de garages of staanplaatsen toebehoren aan eigenaars van een appartement of handelspand in de VME. Interne eigenaars vereenvoudigen namelijk een stuk van de administratie voor ons als syndicus, waardoor zij van een lager tarief genieten tegenover externe eigenaars.

De aanrekening van de beheersvergoeding voor staanplaatsen en garages gebeurt niet op basis van een forfait per maand, zoals dat wel voor de appartementen het geval is, maar is een tarief per garage of staanplaats per maand.

Opgelet: voor het beheer van kelderkavels of bergingen geldt er geen extra vergoeding! Het beheer van deze kavels maakt deel uit van onze standaardtaken als syndicus en dus ook van ons basistarief.

Extra kosten die niet in het basistarief van de syndicus zijn inbegrepen

Een groot deel van de taken die de syndicus uitvoert, zijn inbegrepen in het basistarief of de standaardbeheersvergoeding. Dit zijn de zogenaamde ‘gewone opdrachten’.

Een aantal taken zullen echter als ‘bijkomende vergoeding’ aangerekend worden (hetzij aan de VME, hetzij aan een privatieve eigenaar) en vallen onder de noemer ‘aanvullende opdrachten’ of ‘buitengewone opdrachten’.

De beschrijving van gewone opdrachten, aanvullende en buitengewone opdrachten zal integraal deel uitmaken van de syndicusovereenkomst.

Belangrijk hierbij te vermelden is dat bijvoorbeeld ‘niet te voorziene werkzaamheden’ per definitie onder de noemer ‘aanvullende opdrachten’ vallen en steeds onderhevig zijn aan een aanvullende facturatie. Hieronder vallen onder meer werkzaamheden die een gevolg zijn van gewijzigde wetgeving.

Jalo Beheer houdt van een duidelijke communicatie en no-nonsense aanpak, vandaar dat zij de lijst van beheerstaken die onderworpen zijn aan bijkomende vergoedingen, gedetailleerd oplijst in zowel haar offertes, als haar contracten.

Deze lijst maakt integraal deel uit van de syndicusovereenkomst waardoor deze nooit voorwerp van discussie dient uit te maken.

Beheerstaken die onderworpen zijn aan bijkomende vergoedingen

Beheerstaken die onderworpen zijn aan bijkomende vergoedingen, hebben veelal te maken met:

      1. Ofwel éénmalige administratieve (opstart)kosten om de VME in orde te stellen met allerhande wettelijke verplichtingen. Voorbeelden hiervan zijn: kosten omtrent GDPR, RIO, registratie van de syndicus in de KBO, enz..
      2. Ofwel uitzonderlijke kosten dewelke enkel en alleen aangerekend worden aan de mede-eigenaar waarop ze betrekking hebben.
        Voorbeelden hiervan zijn: dossierkosten in verband met de verkoop van een appartement, rappelkosten als gevolg van achterstallige betalingen, kosten voor het per post of aangetekend versturen van bepaalde documenten, enz..