Is de GDPR wetgeving van toepassing op verenigingen van mede-eigenaars?

Is GDPR van toepassing op VME's?

Is de GDPR wetgeving van toepassing op verenigingen van mede-eigenaars?

Ja, de VME verwerkt persoonsgegevens van EU-burgers (nl. haar mede-eigenaars en huurders, contactpersonen van mede-eigenaars en huurders en contactpersonen van leveranciers) en dient per definitie zich te houden aan de GDPR wetgeving op straffe van boete.

Het is de syndicus die als wettelijke vertegenwoordiger van de VME ervoor moet zorgen dat de VME in orde is met al haar wettelijke verplichtingen. Het is echter de VME die hierover de eindverantwoordelijkheid blijft dragen en ook een boete zou kunnen opgelegd krijgen wanneer dit toch niet in orde zou zijn op het moment van een inspectie of controle.