Kan de syndicus kosten ivm GDPR aan de VME doorrekenen of zijn dit kosten eigen aan het (syndicus)bedrijf?

Kan de syndicus kosten ivm GDPR aan de VME doorrekenen of zijn dit kosten eigen aan het (syndicus)bedrijf?

De GDPR wetgeving is van toepassing op zowel het (syndicus)bedrijf, als op de VME.

Dit wil zeggen dat enerzijds de syndicus zelf voor haar eigen organisatie het nodige dient in orde te maken om te voldoen aan de GDPR eisen (verwerkingsregister, privacy policy, datalekprocedure, enz….) en dat zij hiervoor uiteraard ook zelf de kosten dient te dragen.

Anderzijds legt de GDPR wetgeving eveneens aan elke VME de verplichting op om zich in orde te stellen aan de eisen en normen zoals opgelegd door deze wetgeving. Dit betekent dus dat elke VME eveneens de nodige documenten dient te voorzien, informatieplicht, procedures enz…. Het is de syndicus die als vertegenwoordiger van de VME ook deze taak op zich zal nemen. Uiteraard in opdracht en voor rekening van de VME.

Dus samengevat :

  • de kosten die de syndicus heeft gemaakt om zijn eigen bedrijf GDPR conform te maken dient deze zelf te dragen;
  • de kosten die de syndicus maakt om de VME GDPR conform te maken dient de VME te dragen.