Maatregelen Covid-19 leveranciers van uw residentie

Maatregelen Covid-19 leveranciers van uw residentie

Beste mede-eigenaars,

 

Als syndicus van uw gebouw zijn wij net als U voor vele diensten afhankelijk van andere leveranciers / derden (poetsdiensten, aannemers, onderhoudsdiensten voor liften, rioleringen, tuinen, etc).

 

Gelet op de corona-crisis en de door de overheid getroffen maatregelen worden wij geconfronteerd met meldingen van vele leveranciers die hun diensten staken omwille van het feit dat een 100% risicoloze werkvloer voor hen niet gegarandeerd is. Ook kunnen deze leveranciers op hun beurt een gevaar opleveren zo zij ziek een dienst zouden leveren.

 

Het kan aldus zijn dat welbepaalde diensten die U verwacht in de komende weken niet uitgevoerd kunnen / zullen worden.

 

Alvast onze excuses voor de eventuele ongemakken hierdoor maar wij hopen te mogen rekenen op enig begrip hiervoor gelet op de ernst van de situatie.

 

Hopelijk komen we allen zo snel als mogelijk deze crisis gezond door.

 

Gelet op een tijdelijke herindeling van werkposten binnen Jalo Beheer zelf (voornamelijk thuiswerk omwille van het virus) verzoeken wij U zo mogelijk alle communicaties hoofdzakelijk per email te verzenden en telefonische oproepen te beperken voor de eerder dringende meldingen.

 

Mogen wij de Voorzitters en/of leden van de Raad van Mede-eigendom verzoeken om huidig bericht op een goed zichtbare plaats in het gebouw uit te hangen zodanig dat diegenen die dit bericht om een of andere reden niet zouden ontvangen, er toch kennis van kunnen nemen – alvast dank daarvoor.

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

 

Directie Jalo Beheer