Moet de VME een datalekprocedure hebben volgens GDPR wetgeving?

Moet de VME een datalekprocedure hebben volgens GDPR wetgeving?

JA.

Elke VME dient een datalekprocedure beschikbaar te hebben volgens de GDPR wetgeving (van kracht op 25/05/2018).

Voor VME’s in beheer bij Jalo Beheer werd de datalekprocedure reeds opgemaakt en bijgevoegd aan het GDPR Compliancy dossier hetwelke beschikbaar is via het eigenaarsplatform of op simpele aanvraag via beheer@jalo.be