Nieuwsbericht: maatregelen coronavirus

Nieuwsbericht: maatregelen coronavirus

Beste mede-eigenaars,

In navolging van de drastische maatregelen van de federale regering om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan en op basis van het advies van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), werden de algemene vergaderingen voorlopig opgeschort tot 04.04.2020. In navolging van een mogelijk aangepast advies zullen we deze vergaderingen terug uitnodigen op een later tijdstip. Voor wat betreft de vergaderingen dewelke doorgang vinden na 04.04.2020 volgen wij momenteel de verdere berichtgeving van de overheid en onze beroepsfederatie af en zullen wij niet nalaten u zo snel mogelijk nader in te lichten.
Voor de geplande vergaderingen en afspraken met onder andere de raad van mede-eigendom en commissarissen van de rekeningen zal uw beheerder of boekhouder contact opnemen om te overleggen in hoeverre deze kunnen plaatsvinden.
Ter bescherming van onze klanten, leveranciers en medewerkers zullen wij in al onze kantoren voorlopig werken achter gesloten deuren tot 04.04.2020. Voor dringende zaken kan er een afspraak worden gemaakt.

Voor al uw andere vragen blijven wij tijdens de kantooruren steeds bereikbaar via onze gebruikelijke contactgegevens. Alsook voor noodoproepen en dit 24/24 en 7/7 blijven wij bereikbaar op het algemeen telefoonnummer.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Directie Jalo Beheer