Is een register van audits en inspecties verplicht voor de VME?

Register van audits en inspecties: verplicht voor de VME?

Is een register van audits en inspecties verplicht voor de VME?

JA.

Net zoals het register van inbreuken, het verwerkingsregister, het privacy beleid en de datalekprocedure is het register van audits en inspecties een document dat verplicht dient beschikbaar te zijn in elke VME.

Het register van audits en inspecties bevat volgende informatie van elke VME :

  • de datum van de audit
  • type audit (intern of extern)
  • identificatie van de aanvrager
  • de datum van de aanvraag
  • een beschrijving van de audit
  • het resultaat van de audit
  • de te nemen remedieringsmaatregelen na de audit
  • de datum van de voltooiing van de remedieringsmaatregelen na audit
  • opmerkingen

=> het register van audits en inspecties maakt deel uit van het GDPR Compliancy dossier dat reeds voor elke VME in beheer bij Jalo Beheer zorgvuldig werd samengesteld en beschikbaar is via het eigenaarsplatform of  op aanvraag via beheer@jalo.be