Reglement van inwendige orde: de regels van de mede-eigendom

Reglement van inwendige orde - Jalo Beheer

Reglement van inwendige orde: de regels van de mede-eigendom

Heb je onlangs een appartement in een appartementsgebouw gekocht? Dan maak je binnenkort deel uit van een samenleving met verschillende mede-eigenaars.

Om deze samenleving zo vlot mogelijk te laten verlopen, maken veel verenigingen van mede-eigenaars (VME) gebruik van een reglement van inwendige orde.

Benieuwd of dit bij jou ook zo is?

Wat is het reglement van inwendige orde?

Zoals reeds eerder gezegd, is het reglement van inwendige orde een document dat erop toeziet dat de samenleving in mede-eigendom zo vlot mogelijk verloopt.

Zo bevat het onder meer een aantal gedrags-, leef- en huiselijke regels die de netheid en de veiligheid van het gebouw dienen te garanderen.

Let wel, momenteel is het reglement van inwendige orde nog niet verplicht. Dit wil dus zeggen dat niet elk appartementsgebouw over zo’n document beschikt.

Echter, vanaf 1 januari 2019 komt hier met de inwerkingtreding van de hervorming van het appartementsrecht verandering in. Het reglement van inwendige orde wordt vanaf dan namelijk wél een verplicht document en zal zelfs veel verder reiken dan enkel en alleen de huishoudelijke regels in de VME.

Welke elementen dient het nieuwe reglement van inwendige orde te bevatten?

Vanaf 1 januari 2019 zal elk appartementsgebouw volgende vormvereisten verplicht dienen op te nemen in zijn reglement van inwendige orde:

  1. De wijze van benoeming van de syndicus, zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de regels over een hernieuwing of opzegging ervan, alsook de uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende verplichtingen;
  2. De periode van vijftien dagen waarin de algemene vergadering samenkomt, de manier van bijeenroeping, hun werkwijze, hun bevoegdheden en het bepaalde bedrag van mededinging.
  3. De bevoegdheden en verplichtingen van de rekeningcommissaris.

Momenteel staan deze zaken nog vermeld in het reglement van mede-eigendom, maar met de hervorming van het appartementsrecht komt hier dus verandering in.

Wat als je al een reglement van inwendige orde had?

Het nieuwe reglement van inwendige orde is een aanvulling of addendum op het eventueel reeds bestaande reglement van inwendige orde.

Beide documenten dienen dus samengevoegd geïnterpreteerd en gelezen te worden.

Let wel, de wetgever bepaalt wel welk document voorrang krijgt en stelt dat indien er conflicten in beide documenten zouden staan, dat de inhoud van het nieuwe reglement van inwendige orde voorrang krijgt op het oude.