Van Syndicus Veranderen

Hoe veranderen van syndicus?

Laat je syndicus al een hele tijd niets meer van zich horen? Wacht je al lang op een correcte afrekening, maar slaagt je syndicus er niet in om de gemeenschappelijke kosten duidelijk te verdelen? Zijn er wanbetalers in de VME, maar onderneemt je syndicus geen enkele actie?

Dan wordt het hoog tijd om van syndicus te veranderen en een onafhankelijke, professionele partij voor het beheer van je mede-eigendom aan te stellen.

Let wel, voor je dit kan doen, dien je een aantal wettelijke verplichtingen te volbrengen.

Hieronder leggen we deze aan de hand van een eenvoudig stappenplan aan je uit.

1. Offerte aanvragen en verdelen

Wanneer je Jalo Beheer als nieuwe syndicus wil aanstellen, dan is het aangewezen om eerst een offerte aan te vragen bij ons.

Vervolgens dien je deze offerte ook te bespreken met de andere eigenaars.

Maak van Jalo Beheer jouw syndicus!
Hoe veranderen van syndicus?

2. Correcte aanstelling van je nieuwe syndicus

Na de bespreking van deze offerte, dien je Jalo Beheer op de juiste manier als syndicus aan te stellen. Dit kan via één van de volgende procedures:

Via een Algemene Vergadering (AV)

Dien volgende agendapunten voor de Algemene Vergadering tijdig en schriftelijk in bij je syndicus : “ontslag syndicus” en “aanstelling nieuwe syndicus”.

Indien er niet meteen een Algemene Vergadering op de agenda staat, vraag dan een Bijzondere Algemene Vergadering aan.

Let wel, de aanvraag van een Bijzondere Algemene Vergadering dient aan specifieke vormvereisten te voldoen! Jalo Beheer kan je hierin steeds ondersteunen. Bel ons gerust op tijdens de kantooruren of vraag bijstand via ons online contactformulier. Wij helpen je graag verder!

Via een referendum

Heb je momenteel geen syndicus in je gebouw of zijn alle mede-eigenaars het eens met de omschakeling naar Jalo Beheer? Dan kan je ons schriftelijk aanstellen door elke mede-eigenaar de offerte te laten ondertekenen. Let wel op voor een eventuele opzegvergoeding bij vroegtijdige opzegging van het contract!

Via een vonnis

Elke mede-eigenaar kan bij de vrederechter een verzoek indienen voor de aanstelling van een nieuwe syndicus. De rechter zal dan onderzoeken of het verzoek gegrond is of niet.

Voor extra toelichting bij één van deze procedures, verwijzen wij je door naar onze online folder “Hoe van syndicus veranderen?”.

3. Audit van het huidige dossier

Van zodra we bij Jalo Beheer de schriftelijke aanstelling als syndicus in het bezit hebben, starten wij het beheer op.

In deze fase onderwerpen wij het dossier aan een technische, administratieve, financiële, juridische en verzekeringstechnische audit.

Het doel van deze audit is om zoveel mogelijk informatie over je VME te verzamelen, alvorens wij een officieel overdrachtmoment vastleggen met de vorige syndicus. Op deze manier kunnen we nog een aantal doelgerichte vragen aan de vorige syndicus stellen.

Na de uitgebreide audit van je VME en de analyse van de pijnpunten die zich voordoen, plannen we als nieuwe syndicus een startvergadering in om je van deze zaken op de hoogte te brengen.

Startaudit van de VME bij een nieuwe syndicus
Breng je huurders op de hoogte van de Algemene Vergadering

4. De opstartvergadering en het beheer door Jalo

Deze eerste vergadering met de uitgebreide audit als agendapunt, is voor ons als Jalo beheer van groot belang. Deze vergadering zet immers de “krijtlijnen”voor het verdere beheer van je mede-eigendom neer en is de doorbraak voor één of meerdere problemen waar de VME op dat moment mee kampt.

Naargelang het aantal problemen die er uit onze audit zijn voortgekomen en de complexiteit ervan, blijft je VME tussen de twee maanden en een jaar op onze dienst “opstart nieuwe VME’s”.

Het grote voordeel hiervan is dat jouw dossier onder de vleugels blijft van één van onze directieleden tot deze problemen onder controle zijn.

Na deze fase krijg je twee vaste dossierbeheerders toegewezen, waarvan één financiële en één technische beheerder.

Wens je meer informatie of een vrijblijvende offerte?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en dan bezorgen wij je spoedig een antwoord!