De VME moet volgens GDPR juiste en volledige gegevens verwerken. Hoe gaat dat dan precies in z’n werk?

Juiste en volledige gegevens verwerken: GDPR & VME

De VME moet volgens GDPR juiste en volledige gegevens verwerken. Hoe gaat dat dan precies in z’n werk?

De verwerkte persoonsgegevens dienen juist en volledig zijn. Indien ze foutief of onvolledig zijn dienen ze onverwijld te worden geregulariseerd.

Toepassing op de VME :

Persoonsgegevens die via de geijkte kanalen worden aangeboden aan de VME (formulieren, eigenaarsnet,…) zullen onverwijld via haar syndicus (afdeling administratie) worden bijgewerkt.

De bijwerking van de gegevens is echter een ‘passief’ gebeuren. Hiermee wordt bedoeld dat  de verantwoordelijkheid over het (actief) doorgeven van de juiste persoonsgegevens (bv. adreswijzigingen e.d..) ligt bij de betrokkenen. M.a.w. de syndicus zal (in haar hoedanigheid als gegevensverwerker van de VME geen actieve gegevenscontroles (bv. mailings) doen om de database van de VME up to date te houden. Elke betrokkene is bij wet verplicht (B.W. artikel 577) om gegevenswijzigingen aan de VME (via de syndicus) door te geven.