Wat doet een syndicus?

Wat doet een syndicus?

Wat doet een syndicus?

De syndicus is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de mede-eigendom.

Hij neemt de nodige dringende beslissingen en voert de beslissingen uit (of laat deze uitvoeren) die genomen werden door de algemene vergadering.

De wet op de mede-eigendom wordt geregeld door Art 577 van het Burgerlijk Wetboek. Naast de 3 takenpakketten die de wetgever aan de syndicus oplegt (nl. administratief, financieel en technisch beheer) heeft Jalo Beheer zelf zijn takenpakket verder uitgebreid met de takenpakketten juridisch en communicatief beheer. Ons beheer is daarom gebaseerd op 5 pijlers ipv 3.

Administratief beheer

Het organiseren en notuleren van de algemene vergaderingen, het regelen van leverancierscontracten, het archiveren van alle relevante documenten, het bijhouden van de eigenaarsgegevens, het opmaken van dossiers m.b.t. verkopen van appartementen, het opstellen van een reglement van inwendige orde, het controleren van inhoudingsplicht van de leveranciers van de VME (inhoudingen RSZ), het zorgen voor de wettelijke verplichtingen omtrent GDPR en Privacy voor de VME enz ….

De syndicus staat ook in voor de brandverzekering.

Financieel beheer

Het beheer van de fondsen van de mede-eigendom.

Het opvolgen van achterstallen, het voeren van een transparante boekhouding en duidelijke afrekeningen per mede-eigenaar, het correct uitsplitsen van de gemeenschappelijke kosten volgens de afgesproken verdeelsleutels, het opvolgen van uitbetalingen van schadedossiers, het opvragen van waarborgfonds en werkkapitaal, het betalen van de leveranciersfacturen enz…

Technische beheer

Het coördineren van verbeterings- en herstelwerken, opdracht geven voor dringende interventies, mede-eigenaars bijstaan bij opleveringen, opvragen van offertes, controle op uitvoering van werken, communicatie met bouwheer, enz….

Juridisch beheer

Het nauwgezet opvolgen van regelgeving omtrent mede-eigendom, analyses van de statuten van het gebouw en de rechtspersoonlijkheid van de vereniging van mede-eigenaars, opstarten en opvolgen van

invorderingsprocedures m.b.t. achterstallige (ex-) eigenaars (of leveranciers). Opvolgen van juridische geschillen, analyse aangeleverde stukken van advocaten, gerechtsdeskundigen, beantwoorden conclusietermijnen, opzoekingswerk ivm historische beslissingen, opzoekwerk mede-eigendom enz….

Communicatief beheer

Het communiceren van de beslissingen van de algemene vergaderingen, telefonische permanentie, nooddienst, preventieve flash-berichten via sms, mailings i.f.v. afspraken omtrent bereikbaarheid en interventies in de gebouwen, communicatie met de commissaris van rekening omtrent de controle van de boekhouding, enz….