Wat is een dataverwerkingsovereenkomst en is deze verplicht in de GDPR wetgeving?

Wat is een dataverwerkingsovereenkomst en is deze verplicht in de GDPR wetgeving?

De verwerkingsovereenkomst is een wettelijk verplichte overeenkomst dewelke de opdracht beschrijft dewelke de VME aan de syndicus geeft om haar persoonsgegevens conform GDPR te verwerken.

Tussen de verwerkingsverantwoordelijke (VME)  en de verwerker (syndicus) is er een schriftelijke verwerkingsovereenkomst verplicht waarvan de duurtijd samenvalt met die van de opdrachtovereenkomst (= syndicusovereenkomst). Deze verwerkingsovereenkomst bevat afspraken rond de aard, het doel en de duur van de verwerking van persoonsgegevens van de VME.