Wat is een syndicus en welke taken heeft deze?

Lees hier wat je allemaal moet weten over het al dan niet aanstellen van een syndicus.

Wat is een syndicus en welke taken heeft deze?


Wanneer je in een appartementsgebouw woont met verschillende mede-eigenaars, dan ben je
wettelijk verplicht om een syndicus te hebben.

Maar wie is deze persoon nu juist en welke taken heeft deze?

In dit blogartikel kom je er alles over te weten!

Wat is een syndicus?

Wanneer een gebouw of groep van gebouwen in eigendom is van meer dan één eigenaar en er bestaat een statuutakte die de rechtspersoonlijkheid van de mede-eigendom bevestigt, dan spreken we van een ‘vereniging van mede-eigenaars’ – kortweg VME genoemd.

In dit geval geldt de wet op de mede-eigendom (Art. 577 Burgerlijk Wetboek) en is het wettelijk verplicht om een syndicus aan te stellen om de gemene delen van het gebouw, de gebouwen of groep van gebouwen te beheren.

De syndicus is de natuurlijke of rechtspersoon die instaat voor het beheer en de vertegenwoordiging van de vereniging van mede-eigenaars.

Welke taken heeft de syndicus?

De syndicus is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de VME.

Hij neemt de nodige dringende (bewarende) maatregelen en voert de beslissingen uit die genomen werden door de algemene vergadering – of laat deze uitvoeren.

De wet op de mede-eigendom wordt geregeld door artikel 577 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarin legt de wetgever drie takenpakketten op aan de syndicus:

 • administratief beheer
 • financieel beheer
 • technisch beheer

Jalo Beheer heeft zelf haar takenpakket uitgebreid met drie aanvullende diensten, namelijk juridisch beheer, verzekeringstechnisch beheer en een eigen klusjesdienst.

Ons beheer is dus gebaseerd op zes pijlers in plaats van drie:

 • administratief beheer
 • financieel beheer
 • technisch beheer
 • juridisch beheer
 • verzekeringstechnisch beheer
 • eigen klusjesdienst

Administratief beheer

De administratieve medewerkers van Jalo Beheer staan in voor de glasheldere communicatie rond het beheer van jouw mede-eigendom.

Ze helpen je steeds op een vriendelijke, behulpzame en correcte wijze verder.

Financieel beheer

Van bij de start krijgt je VME door ons een financieel expert toegewezen die je een antwoord biedt op al je financiële vragen. Deze vragen kunnen betrekking hebben op achterstallen, voorschotten, rekeningnummers, enz..

Onze financiële experts zetten cijfers om in mensentaal en zijn specialist in VME-boekhoudingen.

Technisch beheer

Omdat we geloven dat een goede vertrouwensrelatie tussen VME en beheerder samenhangt met een succesvol technisch beheer, krijgt elk gebouw van ons een eigen technische beheerder toegewezen.

Bij deze persoon kan je terecht wanneer je vragen hebt over het algemene reilen en zeilen in je gebouw, offertes, minder dringende klusjes, enz..

Juridisch beheer

Is jouw VME in juridische nood of heeft jouw VME juridisch getinte vragen? Bij onze juridische dienst kan je terecht wanneer je problemen ervaart inzake:

 • de opvolging van juridische procedures door of tegen de VME;
 • de opstart van invorderingsprocedures b.t. achterstallige eigenaars of leveranciers;
 • de opvolging van wetgeving omtrent mede-eigendom;

Verzekeringstechnisch beheer

Heeft er een schadegeval plaatsgevonden in jouw gebouw? Dan kom je bij onze dienst “verzekeringstechnisch beheer” terecht.

Onze verzekeringsexperten zorgen voor de indiening, de opvolging en de verwerking van je schadegeval. Ze zijn de onmisbare schakel tussen jou en de verzekeringsmakelaar.

Eigen klusjesdienst

Jalo Beheer creëerde haar eigen klusjesdienst die gecoördineerd en op vraag van de VME kan worden ingezet. Zo kunnen we zelf bepalen welke klusjes dringend zijn en dus eerst moet gebeuren, en wat er nog even kan wachten.

Dit werkt veel flexibeler dan wanneer je met externe leveranciers werkt waarbij je geen zicht hebt op hun planning.

Wens je nog meer informatie over onze diensten? Bekijk dan zeker onze dienstenpagina “Je syndicus, altijd paraat” of onze informatiebrochure “Maak kennis met onze groep van experten”.